Stichting DierenZorg Eemland

Algemeen Nut Beogende Instelling

 • RSIN

 • Rechtsvorm

  Stichting zelfstandigrechtspersoon en ANBI status
 • Bezoekadres

  Birktstraat 122b, Soest

  www.dierenzorgeemland.nl

 • Telefoonnummer

  035-6012501
 • Doelstelling

  -

 • Beleidsplan

  Het werk dat de stichting doet: De stichting steunt voor de verwerkelijking van haar doel op de middelen die de donateurs vrijwillig bijeenbrengen. Deze middelen worden gebruikt voor de realisering van de doelstelling.

  De manier waarop de stichting geldt werft: de middelen van de stichting bestaan uit door donateurs gegeven regelmatige financiële bijdragen, giften, erflatingen, andere bijdragen, alsmede op door dezen om niet ter beschikking gestelde arbeidsinspanningen.

  Het beheer van het vermogen van de stichting: ……

  De besteding van het vermogen van de instelling. ……

 • Functie bestuurders

  Het Bestuur bestaat uit ten minste 3 leden. Uit het midden van het Bestuur worden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen. Het Bestuur verdiept zich in achtergronden en ontwikkeling van dierenwelzijn, en laat zich in het bestuurlijk handelen hierdoor leiden. Het Bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geacht.
 • Beloningsbeleid

  De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten. Hier wordt echter zeer beperkt gebruik van gemaakt.

 • Activiteiten

  Prioriteiten voor 2018:
 • Financiële verantwoording schriftelijk

  De begroting wordt vastgesteld in algemene bestuursvergadering in het najaar. De financiële verantwoording vindt plaats middels een uitgebreid financieel jaarverslag, dat beschikbaar is voor leden. Er is geen sprake van voorgenomen specifieke bestedingen anders dan om de doelstellingen te realiseren.
 • Financiële verantwoording

  Resultatenberekening 2017

  Baten

  Totale baten

  Lasten

  Totale lasten

  Resultaat


Downloads

© 2018 DierenZorg Eemland

Steun ons

Steun DierenZorg Eemland. Namens de dieren, bedankt!

Kom in contact

Dierenambulance

Telefoon 06 - 538 60 600

7 dagen per week, 24 uur per dag (tussen 22.00 en 8.00 uur alleen voor noodgevallen).

Dierentehuizen

Dierentehuis 't Hart
voor Honden en Katten
Eemweg 2d
3764 DG Soest

Telefoon 035-6013583
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

› Bekijk onze openingstijden


Vogelopvang Soest & Konijnen- en Knaagdierenopvang Eemland
Eemweg 2e
3764 DG Soest
 
Telefoon 035-6032844

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

› Bekijk onze openingstijden

HondenZorg voor Ouderen

Telefoon: 06 - 48916026

Secretariaat

Stichting DierenZorg Eemland
Birkstraat 122b
3768 HL Soest

Telefoon: 035 - 601 2501
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.